Pembelajaran

Pembelajaran Informatika Semester Genap TA 2023-2024

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggungjawab. (UU No 20 Tahun 2003 Pasal 3) Mr. Bams – 21032024 Selamat datang di media pembelajaran informatika yang dikelola oleh

Pembelajaran Informatika Semester Ganjil TA 2023-2024

Kelas 7A – Kelas 8A – Kelas 8B – Kelas 8C – Kelas 8D – Kelas 8E – Kelas 9A – Kelas 9B – Kelas 9C – Kelas 9D – Kelas 9E – Kelas 9F – Workshop Informatika KISI-KISI ASAS SEMESTER GANJIL LATIHAN INFORMATIKA KELAS 7 SEM. GANJIL LATIHAN INFORMATIKA KELAS 8 SEM. GANJIL LATIHAN INFORMATIKA KELAS 9 SEM. GANJIL Selamat datang di media pembelajaran informatika yang dikelola oleh Mr.

Pembelajaran Informatika Semester Genap TA 2022-2023

TINGKATKAN KEAKTIFAN LITERASI DAN IBADAH Kelas 7A – Kelas 7B – Kelas 7C – Kelas 7D – Kelas 8A – Kelas 8B – Kelas 8C – Kelas 8D – Kelas 8E – Kelas 8F – Kelas 9A Daftar Wali Kelas 7A : Pa Yogi7B : Bu Elly7C : Pa Ate7D : Bu Isna8A : Bu Elis8B : Pa Ranto8C : Bu Renie8D : Pa Imam8E : Bu Susan8F : Bu